f-ckyeahheadlines:

Honda unveils new Segway-like vehicle for indoors
the future is here, I CANNOT wait to try mine out. 

MINE!!! *runs away with ALL of them!* :3

f-ckyeahheadlines:

Honda unveils new Segway-like vehicle for indoors

the future is here, I CANNOT wait to try mine out. 

MINE!!! *runs away with ALL of them!* :3

f-ckyeahheadlines:

Clerk quits after robbery on his first solo shift
I don’t blame him, He wasn’t even supposed to be here today!!!

f-ckyeahheadlines:

Clerk quits after robbery on his first solo shift

I don’t blame him, He wasn’t even supposed to be here today!!!

littlebigdetails:

Google+ - Uses your gender in translations. If you are a female Spanish speaker, the sentences are written in the feminine form.
/via Lucia Soto

littlebigdetails:

Google+ - Uses your gender in translations. If you are a female Spanish speaker, the sentences are written in the feminine form.

/via Lucia Soto

I det bannebryttende året 2011, kom det et nytt kull av elever til frydenlund vidrgående skole. I starten samlet det seg en gjeng med elever som tidligere gikk på den storslåtte Ankenesungdomskole ved et kantinebord(I starten så varierte det sterk hvor vi satt, så det er kanskje ikke så presist å si et bord :P). Etter en stund så forsvant noen (Stian), men så kom det til folk fra de andre områdene av Narvik kommune (og til og med noen fra Ballangen), og etter det kom det folk fra de andre årstrinnene til. Når vi var blitt så mange, og vi alle var så forskjellig så var vi ikke lengre bare en gjeng med elever  som satt ved et kantinebord(nå faktisk ett bestemt et), VI VAR KANTINEBORD ALLIANSEN.

http://youtu.be/ZZ5LpwO-An4

I det bannebryttende året 2011, kom det et nytt kull av elever til frydenlund vidrgående skole. I starten samlet det seg en gjeng med elever som tidligere gikk på den storslåtte Ankenesungdomskole ved et kantinebord(I starten så varierte det sterk hvor vi satt, så det er kanskje ikke så presist å si et bord :P). Etter en stund så forsvant noen (Stian), men så kom det til folk fra de andre områdene av Narvik kommune (og til og med noen fra Ballangen), og etter det kom det folk fra de andre årstrinnene til. Når vi var blitt så mange, og vi alle var så forskjellig så var vi ikke lengre bare en gjeng med elever  som satt ved et kantinebord(nå faktisk ett bestemt et), VI VAR KANTINEBORD ALLIANSEN.

http://youtu.be/ZZ5LpwO-An4